Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27-11-2018 / 200.213.991


ECLIECLI:NL:GHARL:2018:10345
Datum27-11-2018
InhoudsindicatieHoger beroep; toezegging bestuurder tot betaling door hem privé van advocatendeclaraties aan vennootschap? Bestuurdersaansprakelijkheid in verband met betalingstoezegging
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-11-2018
OR 2019/5
Zijn de (in)direct bestuurders van de failliete opdrachtgever aansprakelijk voor onbetaald gebleven declaraties van de opdrachtnemer? Kribbebijter-maatstaf. Het hof overweegt dat hen op grond van hun toezeggingen persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt, temeer nu de boedel nagenoeg geen actief bevat.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-11-2018 (met noot)
M. Verdonk
INS 2019/43
Naar het oordeel van het hof is er grond voor bestuurdersaansprakelijkheid wegens het doen van betalingstoezeggingen in privé teneinde een voorlopig getuigenverhoor erdoor te drukken, al die tijd in de wetenschap dat de vennootschap haar verplichtingen niet na zal kunnen komen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:470 ★★★★