Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-12-2018 / 200.179.439/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2018:10525
Datum04-12-2018
InhoudsindicatieGrondaankoop ten behoeve van verwezenlijking zorgconcept ketst af door niet doorgaan financiering, welke door bemiddeling van Turkse partij met gelden afkomstig uit trading had dienen plaats te vinden. Verkoper stelt (middellijk) bestuurders van koper aansprakelijk op basis van Beklamelgrond. Indien, zoals in dit geval door het hof wordt aangenomen, een (professioneel handelende) partij ongeveer net zoveel informatie heeft over de wijze waarop de vennootschap met wie zij handelt haar financiŽle verplichtingen uit de te sluiten overeenkomst van plan is te financieren als de bestuurder van die vennootschap, kan niet gezegd worden dat die bestuurder onrechtmatig handelt indien die informatie zodanig is dat ernstig getwijfeld moet worden of die financiering wel zal slagen en de bestuurder (toch) namens de vennootschap de overeenkomst sluit. Pas indien de bestuurder van de over zoveel meer informatie beschikt dat op basis daarvan de risico's wezenlijk hoger liggen dan op basis van de bij de wederpartij bekende informatie, handelt hij in beginsel onrechtmatig door de wederpartij die aanvullende informatie te onthouden en toch te contracteren.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018 (met noot)
M. Mussche
JOR 2019/33
Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, Beklamelnorm, Wetenschap naar objectieve maatstaven, Verschil in kennis tussen bestuurder en wederpartij is bepalend bij beoordeling van onrechtmatigheid.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018
NJF 2019/98
Verkoper stelt (middellijk) bestuurders van koper aansprakelijk op basis van Beklamelgrond.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018
RO 2019/10
Verkoper stelt (middellijk) bestuurders van koper aansprakelijk op basis van Beklamelgrond
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:275 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI0468 ★★★★