Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27-03-2018 / 200.199.873/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2018:2874
Datum27-03-2018
InhoudsindicatieOvergang onderneming. Bestuurdersaansprakelijkheid. De feiten rechtvaardigen de conclusie dat sprake is van overgang van een onderneming. De verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomsten met de werknemers die ten tijde van de overgang in dienst waren zijn daardoor overgegaan op de overnemende onderneming. De bestuurder van de beide ondernemingen kan persoonlijk een ernstig verwijt gemaakt worden van het gegeven dat de overgenomen onderneming de loonverplichtingen niet kan nakomen en daarvoor evenmin verhaal biedt.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-03-2018
JAR 2018/105
Verplichting om achterstallig loon te betalen aan SNCU mee overgegaan naar nieuw opgericht uitzendbureau, Bestuurder persoonlijk aansprakelijk.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-03-2018
TAP 2018, sign. 135
Overgang van onderneming.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-03-2018
OR 2018/62
Vordering van de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten tegen een opvolgende vennootschap en haar bestuurder wegens het enkel oprichten van een nieuwe onderneming om te ontkomen aan verplichtingen uit hoofde van een rechterlijke veroordeling. Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de bestuurder van de beide vennootschappen daarvoor een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT7494 ★★★★