Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018 / 17/00215 en 17/00216


ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3556
Datum17-04-2018
InhoudsindicatieHof acht aannemelijk dat het bouwen, in opdracht van de Staat, van een groot kantoorpand, niet uitsluitend met een winstoogmerk is geschied. De bouwkosten zijn dermate hoog geweest dat een rendabele exploitatie niet aannemelijk is. De gecorrigeerde vervangingswaarde moet daarom zelfstandig worden bepaald. Partijen maken beiden de door hen voorgestane waarde niet aannemelijk. Hof bepaalt daarom de waarde in goede justitie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU4300 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2132 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1995:AA1634 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AW3876 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5693
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:379