Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-08-2018 / 200.207.178/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2018:7493
Datum21-08-2018
InhoudsindicatieArbeidsrecht en rechtspersonenrecht. In ontbindingsbeschikking wordt ernstig verwijt gemaakt aan werkgeefster. Ontbindingsvergoeding niet verhaalbaar op vennootschap. Vraag of bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn voor de arbeidsrechtelijke verwijten.
Recht.nl artikelDirect aanspreken bestuurder als ontbindingsvergoeding niet kan worden betaald? (20-09-2018)
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden moest oordelen over een situatie waarin de werkgever geen verhaal bood voor een toegekende ontbindingsvergoeding. De drempel ligt hoog voor het direct aanspreken van bestuurders, als een ontbindingsvergoeding niet kan worden voldaan.
> Ontbindingsvergoeding niet uitbetaald? (Dick van Deventer, Sdu.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-08-2018
JAR 2018/240
Arbeidsrechtelijk verwijtbaar handelen vennootschap leidt niet tot persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders jegens werknemer.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-08-2018
RAR 2018/159
Ontbindingsvergoeding niet verhaalbaar op vennootschap
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:3306