Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-09-2018 / 200.240.132/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2018:8525
Datum25-09-2018
InhoudsindicatieVerzetprocedure. Bestuurdersaansprakelijkheid. Naleving cao Uitzendkrachten. Vennootschap (uitzendbureau) is veroordeeld tot nabetaling aan werknemers. De werkzaamheden van de vennootschap zijn vervolgens beŽindigd zonder dat die nabetaling heeft plaats gevonden. Daarvan kan de bestuurder van de vennootschap een ernstig verwijt worden gemaakt. De werkzaamheden van de vennootschap zijn namelijk, zo blijkt uit de vastgestelde feiten, alleen beŽindigd om te ontkomen aan de nabetaling. Om die reden is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk. De schade is gelijk aan het bedrag tot betaling waarvan de vennootschap was veroordeeld.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-09-2018
OR 2018/138
Bestuurdersaansprakelijkheid na turboliquidatie. Ernstig verwijt indien werkzaamheden van een vennootschap louter zijn beŽindigd om te ontkomen aan nabetaling.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-09-2018 (met noot)
S.R. Verhoeven
INS 2018/236
Printscreens waarin staat dat de openbaarmakingsbrief is afgeleverd vormen onvoldoende bewijs voor ontvangst van de mededeling van een pandrecht door de pandhouder. Tevens is niet komen vast te staan hoe groot het reeds geÔnde bedrag onder het pandrecht is. Er is mogelijk sprake van tenietgaan van het pandrecht. Appellant krijgt bewijsopdracht, iedere verdere beslissing wordt aangehouden.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-09-2018
NJF 2018/550
De werkzaamheden van de vennootschap zijn vervolgens beŽindigd zonder dat die nabetaling heeft plaats gevonden. Daarvan kan de bestuurder van de vennootschap een ernstig verwijt worden gemaakt.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-09-2018
FIP 2018, sign. 400
Persoonlijk verwijt bestuurder die werkzaamheden vennootschap beŽindigde om te ontkomen aan betaling.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-09-2018
RO 2018/78
Bestuurdersaansprakelijkheid
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★