Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018 / 200.237.262/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9094
Datum16-10-2018
InhoudsindicatieOverheidsaanbesteding. Concessie voor buitenreclame. Gemeente heeft ten onrechte appellant uitgesloten wegens niet voldoen aan bij nota van inlichtingen terloops toegevoegd gunningscriterium. De winnende inschrijving is terecht niet uitgesloten wegens ernstige fouten in de uitoefening van beroep of bedrijf. Het hof oordeelt dat niet elke tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst of elke ontbrekende of niet geheel correcte administratiefrechtelijke vergunning voor een wisselframe als een ernstige fout kan worden aangemerkt. De voorgeschreven gestanddoeningstermijn houdt in dat een inschrijver gedurende deze termijn zijn aanbod niet mag intrekken of wijzigen. Het betekent niet dat de inschrijving daarna automatisch is vervallen en niet meer verlengd kan worden. De concessie is inmiddels vergund. Ingrijpen kan alleen op de gronden genoemd in HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1096. Dat de opdracht onder de aanbestedingsdrempel valt, doet daaraan niet af.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-10-2018
JAAN 2019/5
Concessie, Uitsluiting, (On-)geldigheid inschrijving, Ernstige fout in de uitoefening van het beroep, Ingrijpen in gesloten overeenkomst, Transparantiebeginsel, Transparantie gunningscriteria, Level playing field, Valse verklaringen, Past performance, Volle toetsing, Wezenlijke wijziging van de opdracht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1224 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2638 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2017:266 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1096 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2816 ★★