Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-10-2018 / 200.201.300/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9223
Datum23-10-2018
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Op geďntimeerden (oorspronkelijk eisers) rust de stelplicht en de bewijslast van hun stelling dat de bestuurder heeft bewerkstelligd dat de vennootschap haar verplichtingen jegens hen niet langer nakwam en dat de bestuurder hiervan een ernstig persoonlijk verwijt treft, maar van de bestuurder die veel onduidelijkheid laat bestaan over de afwikkeling van de vennootschap en de activiteiten van de door hem opgerichte eenmanszaak - mag worden verwacht dat hij ter motivering van zijn verweer tegen die stellingen concrete informatie verschaft betreffende feiten die in zijn domein liggen, zoals informatie uit de administratie van zijn eenmanszaak, nu dat informatie is die niet voor derden toegankelijk is, teneinde geďntimeerden aanknopingspunten voor eventuele bewijslevering te verschaffen. Het betreft hier de zogenoemde verzwaarde motiveringsplicht ten aanzien van het verweer.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018
OR 2018/162
Vordering van de verhuurder tegen de bestuurder van een inmiddels ontbonden vennootschap tot betaling van achterstallige huurpenningen en contractuele boetes op grond van artikel 6:162 BW. Het hof oordeelt dat, hoewel de stelplicht en bewijslast te dien aanzien op de verhuurder rust, de verzwaarde motiveringsplicht ten aanzien van het verweer meebrengt dat van de bestuurder verwacht mag worden dat hij ter motivering van zijn verweer concrete informatie verschaft over de feiten die binnen zijn domein liggen.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018
NJF 2018/659
Bestuurdersaansprakelijkheid
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★