Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30-01-2018 / 200.201.403/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2018:998
Datum30-01-2018
InhoudsindicatieTwee-conclusie-regel. Appartementsrecht. Besluit van de vergadering van de VvE tot het heffen van een eenmalige bijdrage ten behoeve van groot onderhoud. Besluit is niet nietig op grond van artikel 2:14 lid 1 BW, dan wel vernietigbaar op grond van artikel 2:15 lid 1 BW. Beroep op vernietiging is niet gedaan binnen de in artikel 5:310 lid 2 BW genoemde termijn van een maand. De vordering in reconventie van de appartementseigenaar tot vergoeding van vocht- en schimmelschade is door de rechtbank terecht afgewezen op grond van de overweging dat de VvE niet tijdig in gebreke is gesteld.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★