Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-03-2019 / 200.200.092


ECLIECLI:NL:GHARL:2019:2204
Datum12-03-2019
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Geen ernstig verwijt bestuurder.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2019
OR 2019/42
Appellant, oud-werknemer van een gefailleerde vennootschap, meent dat de bestuurder van die vennootschap, geïntimeerde, een lucratieve opdracht onnodig heeft afgezegd, hem onterecht geen salaris heeft betaald en het faillissement van de vennootschap zodoende te vroeg en onnodig heeft aangevraagd. Is de bestuurder op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk voor de schade die de oud-werknemer zegt te hebben geleden?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2019
JONDR 2019/428
Bestuurder mocht besluiten dat risico’s opdracht niet opwogen tegen te behalen marge.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★