Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-04-2019 / 200.218.768


ECLIECLI:NL:GHARL:2019:2910
Datum02-04-2019
InhoudsindicatieVerjaring vordering uit hoofde van geldleningsovereenkomst
Recht.nl artikelWanneer verjaart een vordering om iets te geven of te doen? (29-04-2019)
In een schuldverklaring was geen betalingstermijn opgenomen. In zoverre gold de schuldverklaring als een overeenkomst tot nakoming 'na onbepaalde tijd'. Desondanks meende het hof dat dit niet betekende dat de verjaringstermijn pas begon te lopen op het moment dat appellanten een sommatie verstuurden, maar liefst 10 jaar na de schuldverklaring.
> Wanneer verjaart een vordering om iets te geven of te doen? (Denise Janssen, AMSadvocaten.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019
NJF 2019/290
Verjaring vordering?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019
NJF 2019/290
Verjaring vordering
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:1649