Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-05-2019 / 200.208.905


ECLIECLI:NL:GHARL:2019:4609
Datum28-05-2019
Inhoudsindicatie7:365 lid 3 BW Ontslag uit medepacht. Uitleg overeenkomst over uitoefening van de pachtrechten.
Recht.nl artikelPachthof weegt voorkeur verpachter mee bij vordering tot ontslag uit medepacht (13-08-2019)
Het komt regelmatig voor dat een pachtovereenkomst op naam is gesteld van meerdere gelijkwaardige pachters (c.q. medepachters). Zonder medewerking van de verpachter mag de pachtovereenkomst niet worden verdeeld in afzonderlijke overeenkomsten. Een medepachter kan wel op verzoek van de andere pachter door de rechter worden ontslagen uit de medepacht. Uit dit arrest blijkt dat bij dit ontslag de voorkeuren van de verpachter meegenomen mogen worden bij de toedeling aan één van de pachters.
> Pachthof weegt voorkeur verpachter mee bij vordering tot ontslag uit medepacht (Coen van Schaijk, Dirkzwager.nl)