Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-06-2019 / 200.226.671


ECLIECLI:NL:GHARL:2019:5342
Datum25-06-2019
InhoudsindicatieEffectenlease. Waiverzaak. Belang Dexia. Geen sprake van misbruik van bevoegdheid. Geen mogelijke vordering vanwege advisering tussenpersoon (SpaarSelect), beleggingstechnische gebreken en aankoop certificaatproducten. Wel sprake van mogelijke vordering vanwege ten onrechte in rekening gebrachte termijnen na rechtsgeldige opzegging overeenkomst door geÔntimeerde en mogelijke buitengerechtelijke kosten. Geen verrekening fiscaal voordeel. Verklaring voor recht afgewezen.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7033 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2815 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4981 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4982 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC2837 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4983 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4003 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2012 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1135 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1935 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:590 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AR6164 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7004 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3101 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6551 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1027 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:36 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1429 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1377
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:317
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:111
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1764
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:315