Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30-01-2019 / 200.246.207/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2019:846
Datum30-01-2019
Inhoudsindicatieverzoek voorlopig getuigenverhoor; daadwerkelijke verstoring strafzaak?; procedure na cassatie en verwijzing
Recht.nl artikelCiviel beslag op documenten onder FIOD en OM (17-04-2019)
Het Openbaar Ministerie zag zich geconfronteerd met een stevige uitspraak van de civiele rechter. In deze zaak liet een verdachte in een strafrechtelijk onderzoek beslag leggen op documenten onder de FIOD en het OM, onder een last van dwangsom. Het civiele hof gaf in dezelfde zaak toestemming om officieren van Justitie, FIOD-ambtenaren en belastinginspecteurs te horen in een voorlopig getuigenverhoor. In Nederland is dit nog niet eerder vertoond.
> Practise what you preach (Mariëlle Boezelman en Judith de Boer, Vaklunch.nl)
> OM zelf met billen bloot (Telegraaf.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-01-2019
PS 2019/122
Uitspraak na terugverwijzing door Hoge Raad (zie PS 2018-0708) in procedure tussen Box Consultants en de Staat. Hof is van oordeel dat bij summier onderzoek onvoldoende aannemelijk is geworden dat het voorlopig getuigenverhoor uitsluitend is verzocht voor het verkrijgen van bewijs voor de strafrechtelijke procedure. Voorts kan het hof bij de huidige stand van zaken niet vaststellen dat sprake zal zijn van een daadwerkelijke verstoring van het onderzoek dat plaatsvindt in de strafrechtelijke procedure door het horen van de door Box Consultants genoemde getuigen. Staat wordt in het ongelijk gesteld.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1433 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU3922 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG9470 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY7845 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF8273 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1203