Gerechtshof Arnhem, 01-03-2004 / 03-01079


ECLIECLI:NL:GHARN:2004:AO6970
Datum01-03-2004
InhoudsindicatieNa verwijzing dient dit Hof te primair te beoordelen of belanghebbende in het onderhavige jaar in Nederland beschikt over een vaste inrichting (in de vorm van een zogenaamde vaste vertegenwoordiger) in de zin van artikel 5, vijfde lid, van de overeenkomst tussen Nederland en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen gesloten op 27 mei 1986 (hierna: het Verdrag) aan wie de door de Inspecteur gestelde winst van belanghebbende moet worden toegerekend. Belanghebbende beantwoordt deze vraag ontkennend, de Inspecteur bevestigend.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:787
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:786
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:784