Gerechtshof Arnhem, 31-03-2009 / 200.001.959


ECLIECLI:NL:GHARN:2009:BI4761
Datum31-03-2009
InhoudsindicatieAanbestedingswet, het enkele feit van de laagste prijs bewerkstelligt nog geen aannemingsovereenkomst. Binnen termijn dient een gunningsbeslissing gemaakt te worden die aan de aannemer kenbaar gemaakt dient te worden.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 31-03-2009, 200.001.959
NJF 2009, 282
Procesrecht. Toelaatbaarheid wijziging eis bij memorie van antwoord hoger beroep.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 31-03-2009, 200.001.959
TA, 2009, 314
Aannemingsovereenkomst - gestanddoenings-termijn - aanbestedings-/ uitvoeringsvreschil - schriftelijkheidseis - UAR 2001 - UAV 1989
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2007:BB8431
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2007:BB8431