Gerechtshof Arnhem, 29-03-2011 / 107.002.444/01


ECLIECLI:NL:GHARN:2011:BQ0581
Datum29-03-2011
InhoudsindicatieDirecteur-grootaandeelhouder octroyeert een fluitkopsysteem en brengt dat onder in een nieuwe B.V. die met de vennootschap concurreert. Toepassing leerstuk 'corporate opportuning'? Dit leerstuk kan de Rijksoctrooiwet niet doorbreken. Wel strijd met BW 2:8 en 2:9. Nieuwe B.V. handelt tevens onrechtmatig. Toepassing LJN BJ8333. Verhouden met enquêteprocedure.
Recht.nl artikelCorporate opportunity: (nog steeds) wachten op de doorbraak (19-06-2012)
Het leerstuk van de corporate opportunity lijkt in het Nederlandse recht nog altijd geen vaste voet aan de grond te hebben gekregen. Bij het corporate opportunity vraagstuk gaat een vennootschap geen rechtshandeling aan terwijl zich een mogelijke kans voor de onderneming voordoet, waarbij de vraag opkomt of dat is ingegeven doordat een bestuurder zijn eigen belang laat prevaleren boven dat van de vennootschap. Het leerstuk van corporate opportunity lijkt daarmee op tegenstrijding belang, met dien verstande dat de onderneming in dat geval wél een rechtshandeling aangaat.
> Corporate opportunity: (nog steeds) wachten op de doorbraak (Flip Schreurs en Lisanne van Driel, Boels Zanders Advocaten)
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 29-03-2011, 107.002.444/01 (met noot)
P. Haas
«JIN» 2011/407
Directeur-grootaandeelhouder. Octrooiwet. Corporate opportunities. Doorbraak van aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid bestuurder. Onbehoorlijke taakvervulling. Onrechtmatige daad.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 29-03-2011, 107.002.444/01 (met noot)
P.M. Storm
JOR 2011/216
Bestuurdersaansprakelijkheid. Corporate opportunities. Bestuurder begint rechtstreekse concurrent van de vennootschap. Bestuurder treft aldus ernstig verwijt. Toepassing norm uit Willemsen/NOM. Aandeelhouder mag in beginsel concurreren met vennootschap. In casu maken speciale omstandigheden dit anders. Na zijn ontslag mocht de ex-bestuurder en grootaandeelhouder niet in concurrentie treden met de vennootschap. Vervolg op Rb. Zwolle-Lelystad 30 januari 2008, «JOR» 2009/30, m.nt. Storm.

(Dyna Music Systems / Uiterlinden)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 29-03-2011, 107.002.444/01
RO 2011, 46
Bestuurdersaansprakelijkheid. Is sprake van onbehoorlijk bestuur in het geval een bestuurder een rechtstreeks met de vennootschap concurrerende onderneming opzet? Handelt een aandeelhouder onrechtmatig indien hij in concurrentie treedt met een vennootschap waarin hij aandelen houdt?

(Dyna Music Systems B.V. / X)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 29-03-2011, 107.002.444/01
JRV 2011, 412
Directeur-grootaandeelhouder. Octrooiwet. Bestuurdersaansprakelijkheid. Doorbraak van aansprakelijkheid. Onrechtmatige daad.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 29-03-2011, 107.002.444/01 (met noot)
P.M. Storm
FIP 2011, p. 148
Corporate opportunities.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG5056 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT5155 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ8333 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:5500