Gerechtshof Arnhem, 02-10-2012 / 1200017


ECLIECLI:NL:GHARN:2012:BX9647
Datum02-10-2012
InhoudsindicatieAlgemeen. Toegang tot de rechter. Niet betaling griffierecht in (enkelvoudige) belastingzaak. Toetsing aan art. I Eerste Protocol EVRM en rechtszekerheidsbeginsel. Wezenlijke belemmering.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 02-10-2012, 12/00017 (met noot)
J. Kastelein
NTFR 2012/2597
Wezenlijke belemmering toegang tot rechter in enkelvoudige belastingzaak: hoger beroep ontvankelijk ondanks niet-betalen griffierecht.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 02-10-2012, 12/00017
FP 2012/18, blz. 29
Niet-betalen griffierecht leidde niet tot niet-ontvankelijkverklaring hoger beroep
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL1943 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG4156 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6284 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX9137 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:643 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BY6150