Gerechtshof Arnhem, 25-09-2012 / 12/00224


ECLIECLI:NL:GHARN:2012:BX9662
Datum25-09-2012
InhoudsindicatieMinas. Verwijzingsprocedure HR 6 april 2012, nr. 11/04689, LJN BO5046. Partijen sluiten compromis in de verwijzingsprocedure
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 25-09-2012, 12/00224
V-N 2012/63.6
Verwijzingshof volgt schikking van partijen in kader fosfaat- en stikstofheffing.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★