Gerechtshof Arnhem, 09-10-2012 / 12-00121


ECLIECLI:NL:GHARN:2012:BY1375
Datum09-10-2012
InhoudsindicatieLoonheffing. Koeriersbedrijf. Kwalificatie arbeidsverhouding voor werknemersverzekeringen.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 09-10-2012, 12/00121 (met noot)
J.D. Schouten
NTFR 2012/2589
Geen verzekeringsplicht voor werknemersverzekeringen voor koeriers met VAR-wuo.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 09-10-2012, 12/00121
FP 2012/19, blz. 20
Afgeven VAR-WUO kon voor inhoudinsplicht LB/PVV niet worden herzien
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem, 09-10-2012, 12/00121
V-N 2013/7.16
Inspecteur moet afgeven VAR-WUO voor koeriers respecteren: geen verzekeringsplicht werknemersverzekeringen. Toelichting staatssecretaris.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★