Gerechtshof Den Haag, 26-03-2013 / 105.000.736


ECLIECLI:NL:GHDHA:2013:1494
Datum26-03-2013
Inhoudsindicatieschadestaat: aansprakelijkheid voor stopzetting bedrijf en surseance R&D bedrijf?; bewijswaardering; beoordeling causaal verband; verhouding hoofdzaak-schadestaatzaak; toepassen leerstuk kansschade; niet kan worden aangenomen dat er een reŽle (meer dan zeer kleine) kans bestond dat met project winst zou zijn behaald.vordering gederfde winst afgewezen. Voor vaststellen andere schadeposten nadere informatie en deskundigenadvies nodig.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7491 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM1733 ★★★★