Gerechtshof Den Haag, 23-07-2013 / BK-12-00390


ECLIECLI:NL:GHDHA:2013:3268
Datum23-07-2013
InhoudsindicatieLoonbelasting. Aansprakelijkstelling. Aan een NV zijn naheffingsaanslagen in de loonheffing opgelegd. Na het faillissement van de NV kon belanghebbende, voormalig CEO van de NV, met een beroep op het bepaalde in art. 38 IW aansprakelijk worden gesteld voor de niet door de NV ingehouden en afgedragen loonbelasting en premie volksverzekeringen over het loon dat voortvloeit uit de met belanghebbende in dienstbetrekking gesloten optiecontracten en de daarmee samenhangende optiepremieleningen, verschuldigde rente en kwijtscheldingen. De rechtbank heeft terecht geen gevolg gegeven aan de stelling van de Ontvanger dat de NV niet aan haar verplichting tot het geven van inlichtingen heeft voldaan, aangezien de Ontvanger dienaangaande onvoldoende is gesteld. Interne compensatie niet mogelijk.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 23-07-2013, BK-12/00390 (met noot)
A.J. Tekstra
JOR 2014/29
Aansprakelijkheid ex art. 38 IW 1990 bestuurder (CEO) failliete nv voor door nv fiscaal niet goed afgewikkelde optiecontracten en daarmee samenhangende optiepremieleningen en kwijtscheldingen
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 23-07-2013
FIP 2014, sign. 76
Fiscaal niet goed afgewikkelde optiecontracten
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AD9713 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:644
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ7724
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:644
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2680
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ7724