Gerechtshof Den Haag, 29-10-2013 / 200.129.922-01


ECLIECLI:NL:GHDHA:2013:3943
Datum29-10-2013
InhoudsindicatieArt. 7:610b BW en het min/max contract. Is art. 7:610b BW ook van toepassing als in het kader van een min/max contract structureel meer wordt gewerkt dan het minimum aantal overeengekomen arbeidsuren?
Recht.nl artikelMin-maxcontract en verhoging aantal uren (25-12-2014)
Een min-maxcontract is een flexibel arbeidscontract waarbij de werknemer en de werkgever zowel een minimaal als een maximaal aantal uren arbeid overeenkomen. De werknemer heeft in ieder geval recht op loon over het minimum aantal overeengekomen uren (garantie-uren). Het gerechtshof beantwoordt in deze zaak de vraag of in het geval van een min-maxcontract van 5-40 uur per week op basis van het rechtsvermoeden en goed werkgeverschap een gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur per week is ontstaan.
> Min- maxcontract en verhoging aantal uren (Mattia Savenije, Van Diepen Van der Kroef)
> Beroep rechtsvermoeden arbeidsomvang geldt ook bij min/max contract (Renate Peijs, Dirkzwager)
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 29-10-2013
JAR 2015/9
Min-maxovereenkomst 5 tot 40 uur, Arbeidsomvang eenduidig, ook bij ruime marge, Minimumaantal uren verhogen op grond van goed werkgeverschap
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 29-10-2013
TAP 2015, sign. 57
Rechtsvermoeden arbeidsduur, min/max-contract
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW0017 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:390
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:1417
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:3002
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3760