Gerechtshof Den Haag, 12-11-2013 / 200.106.245-01


ECLIECLI:NL:GHDHA:2013:5129
Datum12-11-2013
InhoudsindicatieAansprakelijkheid bestuurder vennootschap (art. 2:248 BW). Vordering tot vergoeding van volledige proceskosten.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 12-11-2013, 200.106.245/01 (met noot)
U.B. Verboom
JOR 2014/32
Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement, CV met als enig beherend vennoot BV, Verkoop actief CV, Opbrengst niet aan CV, maar aan moedervennootschap van BV uitgekeerd, Faillissement CV en BV onafwendbaar, Van kennelijk onbehoorlijk bestuur beleidsbepalers BV geen sprake, nu niet gezegd kan worden dat geen redelijk denkend bestuurder had mogen instemmen met uitkering van de opbrengst aan de moedervennootschap, Evenmin sprake van een persoonlijk ernstig verwijt, Hoger beroep van Rb. Den Haag 1 februari 2012, «JOR» 2012/109, m.nt. Verkerk
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 12-11-2013
JONDR 2014/228
Bestuurdersaansprakelijkheid, beleidsbepaler, faillissement, commanditaire vennootschap, moedervennootschap. Uitkering verkoopopbrengst aan moedervennootschap vormt geen onbehoorlijk bestuur.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 12-11-2013
FIP 2014, sign. 117
Geen aansprakelijkheid bestuurders beherend vennoot
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7828 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3516 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2053 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BV3111
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BV3111