Gerechtshof Den Haag, 17-04-2013 / BK-11/00868, 11/00869, 11/00870 en 11/00871


ECLIECLI:NL:GHDHA:2013:BZ9988
Datum17-04-2013
InhoudsindicatieInkomstenbelasting. In geschil is of de door belanghebbende geclaimde scholingsuitgaven ten onrechte niet in aftrek zijn toegelaten, of de bijtelling voor privégebruik van de aan belanghebbende ter beschikking gestelde auto ten onrechte is toegepast en of belanghebbende recht heeft op proceskostenvergoeding en vergoeding van immateriële schade als gevolg van een overschrijding van de redelijke termijn.
Recht.nl artikelGebruik rittenregistratie van partner voor eigen bewijs (23-05-2013)
Wie wil aantonen dat hij met de auto van de zaak minder dan 500 privékilometers heeft gereden, kan ook gebruik maken van de kilometeradministratie van zijn partner als hij met de auto van die partner privékilometers rijdt.
> Gebruik rittenregistratie van partner voor eigen bewijs (Taxence.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★