Gerechtshof Den Haag, 28-05-2013 / 200.071.798-01


ECLIECLI:NL:GHDHA:2013:CA0587
Datum28-05-2013
Inhoudsindicatiemisleidende reclame; collectieve actie; vordering van Stichting Loterijverlies tegen Staatsloterij op grond van artikel 6:194 (oud) BW toegewezen.
Recht.nl artikelStaatsloterij misleidde deelnemers (29-05-2013)
De Staatsloterij heeft zich tot 1 januari 2008 schuldig gemaakt aan misleiding van haar deelnemers. De staatsloterij trok de grotere prijzen niet alleen uit het aantal verkochte loten maar ook uit loten die niet waren verkocht. Veel van de grotere prijzen vielen wel, maar werden aan niemand uitgekeerd.
> Staatsloterij misleidde deelnemers (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 28-05-2013, 200.071.798/01
NJF 2013, 308
Onrechtmatige daad. Misleidende mededeling Staatsloterij met betrekking tot winstkansen. Procesrecht. Stichting Loterijverlies is als belangenbehartiger ontvankelijk.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 28-05-2013, 200.071.798/01
Misleidende reclame Staatsloterij; collectieve actie; schade als gevolg van misleidende mededelingen; begrip gemiddelde consument.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 28-05-2013, 200.071.798/01
RAV 2013, 86
Misleidende reclame. Aansprakelijkheid. Collectieve actie. Heeft de Staatsloterij gedurende de periode 2000 tot en met 2008 misleidende mededelingen gedaan en hierdoor - onder meer - in strijd gehandeld met art.6:194 (oud) BW?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2162 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2820 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:178 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BL9558 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:178 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BL9558 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:11447
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2812
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:2663
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:2662
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:2532
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:4295