Gerechtshof Den Haag, 01-02-2013 / BK-11/00453


ECLIECLI:NL:GHDHA:2013:CA1653
Datum01-02-2013
InhoudsindicatieLoonbelasting. Boete. Belanghebbende heeft C, bestuurder en enig aandeelhouder, voor het jaar 2003 geen loon betaald en heeft ten aanzien van hem geen gebruikelijk loon als bedoeld in art. 12a Wet LB 1964 in aanmerking genomen. Aan de naheffingsaanslag ligt ten grondslag dat belanghebbende ten aanzien van C een gebruikelijk loon in aanmerking had moeten nemen. Het gebruikelijk loon is vastgesteld op 20.000. Bij beschikking is een boete van 25 percent wegens grove schuld opgelegd. In geschil is of de naheffingsaanslag en de boete terecht zijn opgelegd.
Recht.nl artikelGebruikelijk loon kan ook gelden bij beperkte tijdsbesteding (06-06-2013)
Ook als een directeur-grootaandeelhouder slechts weinig tijd besteedt aan de activiteiten van zijn bv, is de gebruikelijkloonregeling van toepassing, zo oordeelde Hof Den Haag.
> Gebruikelijk loon geldt ook bij beperkte tijdsbesteding (Taxence.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★