Gerechtshof Den Haag, 21-03-2014 / 22-004918-12


ECLIECLI:NL:GHDHA:2014:1007
Datum21-03-2014
InhoudsindicatieStrafzaak tegen negen Somalische piraten. Ten laste is gelegd medeplegen van zeeroof ex artikel 381 van het Wetboek van Strafrecht en medeplegen van poging moord/poging doodslag c.q. daden van geweld tegen Nederlands marinepersoneel. Verhouding militaire taken en opsporingstaken bij aanhouding van verdachten door de marine en vervolging door het openbaar ministerie. Verwerping verweren strekkende tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie en tot bewijsuitsluiting. (Universele) rechtsmacht en internationale verdragen (SUA en UNCLOS). Waardering van getuigenverklaringen. Veroordeling voor medeplegen zeeroof maar vrijspraak van medeplegen poging moord/pogingdoodslag/daden van geweld tegen marinepersoneel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4280 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5321 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:7 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ4480 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1966 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB1471 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:774 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3084 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV1633 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3081 ★★★