Gerechtshof Den Haag, 30-04-2014 / BK-13-00151 tm BK-13-00153


ECLIECLI:NL:GHDHA:2014:1584
Datum30-04-2014
InhoudsindicatieLoonbelasting. Naheffing. In het bijzonder is in geschil of de door belanghebbende gesloten overeenkomsten zijn aan te merken als overeenkomst van opdracht als bedoeld in art. 7:400 BW zoals belanghebbende stelt of als uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW dan wel een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW of een fictieve dienstbetrekking als bedoeld in art. 2a Uitvoeringsbesluit LB 1965 zoals de Inspecteur stelt.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 30-04-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/42.8
Geen loonheffing bij detachering van zzp’ers
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★