Gerechtshof Den Haag, 18-03-2014 / BK-13-00355


ECLIECLI:NL:GHDHA:2014:1774
Datum18-03-2014
InhoudsindicatieInvordering. Bestuurdersaansprakelijkheid. In geschil is of belanghebbende terecht aansprakelijk is gesteld voor de naheffingsaanslagen, boetes en de in rekening gebrachte kosten en invorderingsrente.
Recht.nl artikelFiscus heeft niet altijd voorrang (30-06-2014)
Als de bedrijfsresultaten van een onderneming achteruit gaan moet het bestuur vaak moeilijke keuzes maken, zoals wie er al dan niet wordt betaald. Kiest men na melding van betalingsonmacht ervoor om andere schuldeisers maar niet de fiscus te betalen, dan is in dat geval niet per definitie sprake van onbehoorlijk bestuur.
> Fiscus heeft niet altijd voorrang (Taxence.nl)
> Betalingsonmacht en onbehoorlijk bestuur - heeft de Belastingdienst voorrang? (Lonni Westland, Wieringa Advocaten)
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 18-03-2014 (met noot)
A.J. Tekstra
JOR 2014/286
Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 36 Iw 1990, Selectieve betaling door schuldenaar toegestaan mits gerechtvaardigde verwachting bestaat of mag bestaan dat in nabije toekomst ook overige schuldeisers (fiscus) zullen worden voldaan, Geen kennelijk onbehoorlijk bestuur, Bewijslastverdeling, Verwijzing naar HR 22 december 1993, BNB 1994, 151; HR 7 juni 1996, «JOR» 1996/68; HR 8 december 2006, «JOR» 2007/38; HR 4 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2982 en HR 24 februari 2012, BNB 2012, 121
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2982 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7943 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ6635 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV6722 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:798