Gerechtshof Den Haag, 28-05-2014 / BK-12/00263


ECLIECLI:NL:GHDHA:2014:2200
Datum28-05-2014
InhoudsindicatieInkomstenbelasting. Navordering. In geschil is of de navorderingsaanslag terecht is opgelegd. Meer specifiek is in geschil of sprake is van een ambtelijk verzuim dat het opleggen van de navorderingsaanslag verhindert. Voorts is in geschil of belanghebbende in 2006 ter zake van de aandelen een voordeel uit dienstbetrekking en een voordeel uit sparen en beleggen heeft genoten, en zo ja, welke waarde aan de (onderliggende) aandelen dient te worden toegekend ter bepaling van de omvang van die voordelen.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 28-05-2014 (met noot)
H.J. Noordenbos
NTFR 2014/2133
Navordering loon omdat belanghebbende recht op levering van aandelen onvoorwaardelijk heeft gekregen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:14
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BV5970
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:14
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BV5970