Gerechtshof Den Haag, 16-04-2014 / BK-13-00717


ECLIECLI:NL:GHDHA:2014:3021
Datum16-04-2014
InhoudsindicatieRioolrecht. Afvalstoffenheffing. Belanghebbende heeft de inspecteur onredelijk laat in gebreke gesteld. Mitsdien is er geen dwangsom verschuldigd. Verzoek om immateriŽle schadevergoeding afgewezen. Heffing van rioolrecht van de eigenaren van op de gemeentelijke riolering aangesloten eigendommen is noch strijdig met het proportionaliteitsbeginsel, het verbod van willekeurige en onredelijke belastingheffing en/of enig ander algemeen rechtsbeginsel, noch met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Geen rechtsgrond voor de door belanghebbende gevraagde schadevergoeding. Geen aanleiding om de inspecteur te veroordelen in de proceskosten van belanghebbende.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 16-04-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/59.5
Ingebrekestelling na drie maanden is onredelijk laat
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM9232 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:7644