Gerechtshof Den Haag, 08-10-2014 / 12-00606_12-00625


ECLIECLI:NL:GHDHA:2014:3211
Datum08-10-2014
InhoudsindicatieTussen partijen is in geschil of de navorderingsaanslagen rechtsgeldig zijn opgelegd, welke vraag belanghebbende ontkennend beantwoordt en de Inspecteur bevestigend. Voorts is de hoogte van de opgelegde verhogingen en vergrijpboetes in geschil.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 08-10-2014 (met noot)
R.M.P.G. Niessen-Cobben
NTFR 2015/587
Navorderingsaanslagen KB-Luxbekenner zijn voortvarend opgelegd.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1461 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ8465 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ2125 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:636 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW3349 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF4151 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BV0534 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4117 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4461