Gerechtshof Den Haag, 02-12-2014 / 200.100.261/02


ECLIECLI:NL:GHDHA:2014:3989
Datum02-12-2014
InhoudsindicatieVervolg op HR 27 mei 2011 (rolnummer 10/00560). Valt het betrokken bedrijf onder de werkingssfeer van de bedrijfstakregelingen van de bedrijfstak Bouw of van de bedrijfstak Metaal en Techniek? Werkgeverslasten zijn niet met "terugwerkende kracht" verschuldigd.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 02-12-2014
PJ 2015/10
Werkingssfeergeschil. Bpf bouw of metaal van toepassing?
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 02-12-2014
NJF 2015/205
Uitleg. CAO. Vervolg op HR 27 mei 2011, NJ 2011/258. Onderneming valt onder CAO en pensioenregeling van Metaal en Techniek, maar behoeft niet met terugwerkende kracht werkgeverslasten af te dragen.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 02-12-2014
JAR 2016/248
Pensioenrecht, Werkgever valt onder Fondsen voor Metaalindustrie, maar hoeft niet met terugwerkende kracht premies af te dragen
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 02-12-2014 (met noot)
Redactie
NJ 2016/465
Uitleg cao. Verplichtstelling deelneming pensioenfonds. Werkgeefster viel onder werkingssfeer regelingen bedrijfstak Metaal en Techniek en niet onder die van bedrijfstak Bouw. Zij behoeft niet met terugwerkende kracht premies af te dragen. (vervolg op ECLI:NL:HR:2011:BQ0010)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ0010 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2170
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ0010 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:533
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2170
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2681
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2674
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2666
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1509