Gerechtshof Den Haag, 26-11-2014 / BK-14-00124 t-m Bk-14-00132


ECLIECLI:NL:GHDHA:2014:4129
Datum26-11-2014
InhoudsindicatieTussen partijen is in geschil of belanghebbende terecht is geÔdentificeerd als houder van de in de uitspraak van de rechtbank onder 2. genoemde KB-Lux-rekeningen. Als deze vraag bevestigend moet worden beantwoord is in geschil of de Inspecteur bij de vaststelling van de aanslagen is uitgegaan van een te hoog in het buitenland aangehouden vermogen. Belanghebbende beantwoordt de eerste vraag ontkennend en de tweede bevestigend; de Inspecteur beantwoordt de eerste vraag bevestigend en de tweede vraag ontkennend. Tot slot is de aanspraak op en de omvang van de immateriŽle schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn in bezwaar en beroep in geschil
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW0188 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6800 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BR4025 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3392
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:3075
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3392
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:3075