Gerechtshof Den Haag, 27-10-2015 / 200.177.172


ECLIECLI:NL:GHDHA:2015:2956
Datum27-10-2015
InhoudsindicatieOpheffing beslag op woonvertrekken voor een boorplatform. Zaaksvorming in de zin van artikel 5:16 BW. Opdrachtgever doet in dit geval voor zichzelf vormen. Dat het materiaal mogelijk eigendom was van de opdrachtnemer is dan niet relevant.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 27-10-2015 (met noot)
T.E. Booms
JOR 2016/22
Opheffing conservatoir beslag onder opdrachtnemer op woonvertrekken bestemd voor boorplatform, Zaaksvorming, Opdrachtnemer heeft woonvertrekken niet “voor zichzelf” gevormd en is derhalve geen eigenaar geworden, Opdrachtgever is op grond van art. 5:16 lid 2 BW eigenaar geworden, ongeacht wie eigenaar van de gebruikte materialen was, Verwijzing naar HR 5 oktober 2015, ECLI:NL:HR:1990:AB9190 (Breda/Antonius)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★