Gerechtshof Den Haag, 18-12-2015 / 200.126.804-01 200.126.834-01


ECLIECLI:NL:GHDHA:2015:3588
Datum18-12-2015
InhoudsindicatieInternationale bevoegdheid Nederlandse rechter. Pluraliteit gedaagden. Voldoende samenhang (en doelmatigheid) in de zin van art. 7 lid 1 Rv. in samenhang met art. 6 sub 1 Brussel I-Verordening. Ontvankelijkheid milieuorganisatie o.g.v. art. 3:305a BW. Aansprakelijkheid in concernverband van de moedervennootschap naast de buitenlandse dochtervennootschap voor (milieu)schade ontstaan in het kader van de activiteiten van die dochtervennootschap. Nigeriaans recht. Vordering ex art. 843a Rv tot inzage in bescheiden. International jurisdiction of the Dutch court. Plurality of defendants. Sufficient coherence (and effectiveness) within the meaning of Art. 7 under 1, Code of Civil Procedure in conjunction with Art. 6 under 1, Brussels I-Regulation. Admissibility of environmental organisation in accordance with Art. 3:305a Civil Code. Liability in a corporate context of the parent company in addition to the foreign-based subsidiary for (environmental) damage caused within the scope of the activities of that subsidiary. Nigerian law. Action for inspection of the records pursuant to Art. 843a Code of Civil Procedure.
Recht.nl artikelNederlandse rechter bevoegd in proces tegen Shell over olielekkages Nigeria (18-12-2015)
Shell kan in Nederland voor de rechter gedaagd worden voor de gevolgen van olielekkages in Nigeria. Dat heeft het Gerechtshof Den Haag beslist. Ook moet Shell inzage verstrekken in stukken die mogelijk meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de oorzaak van de lekkages en over de bekendheid daarmee van de topholding van het concern.
> Nederlandse rechter bevoegd in proces tegen Shell over olielekkages Nigeria (Rechtspraak.nl)
> Meer over deze zaak (Recht.nl)
> 'Uitspraak Shell Nigeria-zaak schept precedent in Nederlands recht' (BNR.nl)
> Rechtspositie slachtoffers mensenrechtenschendingen versterkt door Shell uitspraak (College voor de Rechten van de Mens)
Gerelateerd ECLI:EU:C:2011:798 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:335 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2007:595 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BP3078 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9850 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9850 ★★