Gerechtshof Den Haag, 28-01-2015 / BK-14_00149 tm BK-14_00169


ECLIECLI:NL:GHDHA:2015:383
Datum28-01-2015
InhoudsindicatieIn geschil is of belanghebbende terecht is geÔdentificeerd als houder van de in de uitspraak van de rechtbank onder 2 genoemde KB-Luxrekeningen. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord is in geschil of de Inspecteur de navorderingsaanslagen IB/PVV voor de jaren 1995 tot en met 2000 en VB voor de jaren 1996 tot en met 2000, de verhogingen, de boetebeschikkingen en beschikkingen heffingsrente terecht heeft opgelegd c.q. genomen. Tot slot is de aanspraak op en de omvang van de immateriŽle schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn in bezwaar en beroep in geschil
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:63 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:717 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4779 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:713 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ5902 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6799 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW3349 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1215 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0891 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA2824 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:697
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:885
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:697
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1605
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:7479
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:885