Gerechtshof Den Haag, 10-03-2015 / BK-14-00457, BK-14-00458 en BK-15-00116


ECLIECLI:NL:GHDHA:2015:531
Datum10-03-2015
InhoudsindicatieEvenals voor de rechtbank is in hoger beroep in geschil of belanghebbende in de onderhavige jaren zijn fiscale woonplaats in Nederland heeft, en zo ja, over welk deel van het inkomen Nederland heffingsrecht heeft en of belanghebbende recht heeft op een hogere aftrek ter voorkoming van dubbele belasting dan waar de Inspecteur reeds rekening mee heeft gehouden. Voorts is in geschil of sprake is van schending van de beginselen van behoorlijk bestuur en of belanghebbende recht heeft op volledige vergoeding van de gemaakte kosten van rechtsbijstand.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 10-03-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2015/32.12
Britse salesman met nomadenbestaan woont niet in Nederland
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP1466 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6285 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6824 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:4213
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:1229
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:4213