Gerechtshof Den Haag, 07-01-2015 / BK-13_1403 tm BK-13_1423


ECLIECLI:NL:GHDHA:2015:77
Datum07-01-2015
InhoudsindicatieTussen partijen is in geschil of belanghebbende terecht is geÔdentificeerd als houder van de onder 3.2 genoemde KB-Lux-rekeningen. Belanghebbende beantwoordt de vraag ontkennend en de Inspecteur bevestigend. Vermindering boete vanwege proportionaliseren redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6350 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ8465 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:12875
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:12875