Gerechtshof Den Haag, 04-05-2016 / BK-14/00350


ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:1604
Datum04-05-2016
InhoudsindicatieTussen partijen is in geschil of, en zo ja, in hoeverre: belanghebbende voor de periode 1 januari tot en met 8 juli 2004 recht heeft op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting ingevolge de Belastingregeling voor het Koninkrijk (Rijkswet houdende Belastingregeling voor het Koninkrijk, van 28 oktober 1964, Stb. 425, hierna: de BRK) (hierna: het belastingverdrag met Singapore); de Inspecteur in strijd heeft gehandeld met de door belanghebbende genoemde algemene beginselen van behoorlijk bestuur (het gelijkheidsbeginsel, het beginsel van fair play, het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel); de Inspecteur in strijd heeft gehandeld met het verdedigingsbeginsel zoals dit volgt uit het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 18 december 2008, zaaknummer C-349/07, EURLEX 62007CJ0349 (Sopropé-arrest). Met betrekking tot het jaar 2004 is tussen partijen niet in geschil dat de behaalde verkoopwinst ad 580.641 in verband met de verkoop van een in Nederland gelegen onroerende zaak in Nederland belast mag worden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9073 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ7198 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BP3111 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:47 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:3183
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:47 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:3183