Gerechtshof Den Haag, 21-06-2016 / BK-15/00136 en BK-15/00137


ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:1782
Datum21-06-2016
InhoudsindicatieIn geschil is of de stukken met betrekking tot het tussen de gemachtigde van belanghebbende en de Belastingdienst bestaande geschil inzake de toepassing van de Becon-regeling dienen te worden aangemerkt als op de zaak betrekking hebbende stukken als bedoeld in artikel 8:42 van de Awb;of de Inspecteur een dwangsom heeft verbeurd;of de verrekening van verliezen op de juiste wijze heeft plaatsgevonden; en of belanghebbende recht heeft op vergoeding van immateriŽle schade wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3562 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:187
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:15816
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:187
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:15816