Gerechtshof Den Haag, 21-06-2016 / BK-15/00790 en BK-15/00791


ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:1783
Datum21-06-2016
InhoudsindicatieIn hoger beroep is in geschil of belanghebbende recht heeft op een hogere dwangsom wegens niet tijdig beslissen dan de Rechtbank hem heeft toegekend en of de Rechtbank belanghebbende ten onrechte een proceskostenvergoeding voor de procedure in bezwaar en beroep heeft onthouden. Tevens is in geschil of belanghebbende recht heeft op immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3562 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1352 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:82 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:11149
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:82 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:296
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:7954
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:7953
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:7952
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:11149
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:8006
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:8004
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:7957
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:7956
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:7955