Gerechtshof Den Haag, 21-06-2016 / BK-15/00792 en BK-15/00793


ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:1784
Datum21-06-2016
InhoudsindicatieIn hoger beroep is in geschil of belanghebbende recht heeft op een hogere dwangsom wegens niet tijdig beslissen dan de Rechtbank hem heeft toegekend en of de Rechtbank belanghebbende ten onrechte een proceskostenvergoeding voor de procedure in bezwaar en beroep heeft onthouden. Tevens is in geschil of belanghebbende recht heeft op immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3562 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1352 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:81
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:81