Gerechtshof Den Haag, 02-08-2016 / 200.121.553/01


ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:2259
Datum02-08-2016
InhoudsindicatieOndernemingsrecht,. Aansprakeklijkheid ex 6:162 BW van feitelijk en formeel bestuurder jegens crediteur van de BV 1) wegens niet (tijdig) publiceren van één of meer jaarrekeningen en 2) wegens het leeghalen van de BV? Vordering afgewezen.
Recht.nl artikelBestuurder persoonlijk aansprakelijk voor schuld aan crediteur? (10-08-2016)
Een crediteur was door de rechtbank veroordeeld tot betaling aan een bv. In hoger beroep werd dit teruggedraaid. Als gevolg hiervan moest de bv het bedrag aan de crediteur terugbetalen wegens onverschuldigde betaling. De bv had echter onvoldoende financiële middelen en ging failliet. Kan de crediteur de bestuurder in privé aanspreken op terugbetaling?
> Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor schuld aan crediteur? (Thomas van Vugt, AMS Advocaten)
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 02-08-2016
FIP 2016, sign. 258
Bestuurders niet aansprakelijk jegens crediteur voor niet publiceren jaarrekening en leeghalen BV
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★