Gerechtshof Den Haag, 27-07-2016 / BK-15/01076 en BK-15/01077


ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:2315
Datum27-07-2016
InhoudsindicatieIn geschil is of de door de rechtbank vastgestelde waarde van de woningen te hoog is en of belanghebbende recht heeft op vergoeding van kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand en taxatiekosten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ2785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2231
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ3583