Gerechtshof Den Haag, 04-10-2016 / 200.195.449/01


ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:2816
Datum04-10-2016
InhoudsindicatieOverheidsaanbesteding. Ernstige fout? Valse verklaring?
Recht.nl artikel Inschrijvers moeten boetes melden in de Eigen Verklaring (10-10-2016)
Inschrijvers op aanbestedingen moeten boetes die zij krijgen voor overtreding van (bijvoorbeeld) de Mededingingswet en de Telecomwet melden in de Eigen Verklaring, als een ernstige beroepsfout. Het niet melden van een dergelijke boete maakt dat de inschrijver een valse verklaring aflegt en uitgesloten kan worden.
> Inschrijvers moeten boetes melden in de Eigen Verklaring (Joris Bax, Dirkzwager)
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 04-10-2016 (met noot)
M.W. Speksnijder, E. Sneeuw
JAAN 2016/246
Uitsluitingsgronden, Ernstige fout, Proportionaliteit, Aantasten overeenkomsten na gunning
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU2806 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9094
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1076
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:17058