Gerechtshof Den Haag, 11-10-2016 / BK-15/00430 tm BK-15/00433


ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:3041
Datum11-10-2016
InhoudsindicatieIn hoger beroep is in geschil of de waarden van de woningen terecht zijn verminderd. Verder is in geschil of, en zo ja in hoeverre, recht bestaat op een proceskostenvergoeding en meer in het bijzonder of sprake is van door een derde beroepsmatig verleende rechtskundige bijstand, of voldaan is aan de dubbele redelijkheidstoets en de hoogte van de voor vergoeding in aanmerking komende kosten van de gemachtigde en de taxateur.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:188 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0904 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL1943 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:699 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT6841 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0919 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ1222 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL7268 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:678
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:678