Gerechtshof Den Haag, 30-11-2016 / BK-15/00709 t/m BK-15/00720


ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:3853
Datum30-11-2016
InhoudsindicatieTussen partijen is in geschil of de Inspecteur de navorderingsaanslagen, de verhogingen, de beschikkingen heffingsrente en de boetebeschikkingen terecht heeft opgelegd, onderscheidenlijk gegeven, welke vraag belanghebbende ontkennend beantwoordt en de Inspecteur bevestigend. Meer in het bijzonder geldt dat de Hoge Raad in onderdeel 2.4 van de arresten 14/4059 en 14/4060 de zaken heeft verwezen ter behandeling van de overige tussen partijen bestaande geschilpunten die nog niet zijn behandeld alsmede voor behandeling van het incidenteel hoger beroep van de Inspecteur.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB0764 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:689 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM0137 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:717 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH5559 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1105 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1215 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1031 ★★