Gerechtshof Den Haag, 09-03-2016 / BK-14/00434 t/m BK-14/00447


ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:649
Datum09-03-2016
InhoudsindicatieTussen partijen is in geschil of belanghebbenden in 2012 werkzaamheden verrichten als ondernemer (standpunt belanghebbenden) of dat de werkzaamheden leiden tot opbrengst uit overige werkzaamheden (standpunt Inspecteur). Het standpunt van belanghebbenden leidt tot afgiften van var-wuo en het standpunt van de Inspecteur tot handhaving van de afgegeven var-row.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 09-03-2016
FP 2016/20
Vennoten misten in hoger beroep procesbelang tegen weigeren VAR-WUO 2012
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2415
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:2754